Služby

Služby zadavatelům veřejných zakázek:

 • Vytvoření a revize zadávacích podmínek
 • Doporučení vhodného druhu zadávacího řízení a hodnotících kritérií
 • Zpracování smluvní dokumentace a veškerých podkladů
 • Zajištění všech aspektů zadávacího řízení
 • Konzultace k případným námitkám vůči úkonům zadavatele

Ostatní služby:

 • Kontrola a posouzení již proběhlých zadávacích řízení
 • Poradenství při podání nabídky na veřejnou zakázku
 • Zpracování interní směrnice zadavatele k zadávání veřejných zakázek
 • Audit interních předpisů, postupů a směrnic ve vztahu k veřejným zakázkám
 • Konzultační činnost 
 • Školení v oblasti veřejných zakázek